Publications

Ergenç E., Kırbaç, G. (2021). Hospital Selection Factors For Private Doctors Concerning Their Surgery Operations Services: A Comparative Application Of Analytic Hierarchy Process (Ahp). Third Sector Social Economy Review. (On the way)

Ergenç, E. (2021). E-ticaret Altyapı Hizmeti Sağlayıcısı Seçiminde Müşteri Gereksinimleri Faktörleri; bir AHP Uygulaması. 3rd Communication and Technology Congress İstanbul Aydın Üniversitesi.

Sırt, E., Ergenç, E. (2021). Kamu Diplomasisinde Halkla İlişkilerin Rolü ve Önemi: Covid-19 Salgını Sonrasında Türkiye’nin Dış Yardımlar Örneği. İletişim Araştırmaları Dergisi. İstanbul Aydın Üniversitesi.

Ergenç, E. (2021). Çevrimiçi (Online) Uzaktan Eğitim Hizmetlerinde E-Hizmet Kalitesi Boyutları; Bir Kalite Fonksiyon Göçerimi Ve AHP Uygulaması. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ergenç E., Kırbaç, G. (2020). Quality Factors and Customer Voice of E-Learning Services: An Overview of E-Services Logistics in terms of E-Learning Users. Supply Chain Management Journal 11 (1) Romania

Nardalı, S., Ergenç, E., & Kırbaç, G. (2020). Online (Uzaktan) Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Kalite Fonksiyon Göçerimi Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(4), 557-568. Türkiye

Kırbaç, G., Ergenç E. (2020). The Use of Blockchain Technology with Smart Contracts for Supply Chain Management and An Overview of Blockchain Technology Platforms Supply Chain Management Journal 11 (1), 37 – 55 Romania

Ergenç, E. (2016). Liderlikte Pazarlama Değeri. Dikkat Pazarlama, Altın Kalem Yayınları, İzmir (ISBN: 978- 605-9837-20-0)

Ergenç, E. (2014). Liderlik Okulu Liderlik 3.0. Ankara (ISBN: 978-605-6501-60-9)