Covid-19 Pandemisi Sürecinde İşletmeler – Kitap Çağrısı

Duyurular

19 Şubat 2021 – Kitap Çağrısı Gerçekleştirilmiştir.

04 Mart 2021 – Kitap Bölümleri ve Yazarları Aşağıda Yayınlanmıştır. 15 Mayıs 2021 kitap bölümlerini göndermek için son tarihtir.

***

Kıymetli Yazarlar;

Güncel bir konu olan Covid 19 Pandemisi sürecinde işletmelerin yaşadığı durumların işletme fonksiyonları bağlamında ortaya konulması amacıyla bir kitap oluşturulacaktır. Bu noktadan hareketle alanında yetkin akademisyenlerle bir araya gelerek, günümüzde işletmeler ve çevresinde yaşananlar ile ilgili bir çalışma ortaya koyarak literatüre katkı sağlamak istiyoruz.

Aşağıda kitap ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır.

Çalışma belirtilen takvim içerisinde tamamlanacak olup bu tarihler dışında hiç bir şekilde yayın kabul edilmeyecektir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

Yayın Komisyonu Adına İyi Çalışmalar Dileriz.

Açıklamalar

Kitabın Adı: Covid-19 Pandemisi Sürecinde İşletmeler

Konu Başlıkları İşletme Fonksiyonları Çerçevesinde Belirlenecektir.

Covid-19 Kapsamında İşletme fonksiyonları dışında işletmeleri etkileyen konulardaki kitap bölümleri de değerlendirmeye alınacaktır.

Bölüm adı yazar tarafından belirlenebilecektir.

Aynı konuda 2-3 kitap bölümü de olabilecektir.

Kitap doçentlik kriterleri kapsamında uluslararası bir yayınevi tarafından basılacaktır.

Yayın evlerinden Fiyat Teklifi alınarak basım bedeli yazarlar arasında paylaştırılacaktır. Konu ile ilgili bilgilendirme öncesinden gerçekleştirilecektir. (Ayrıca bir kaç sponsorluk görüşmesi de gerçekleştirilecektir.)

Kitap bölümleri; referans sistemi metin içi atıf şeklinde ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır.

Çalışmalar bütünlük olması açısından kaynakça hariç 4500 kelimeden az olmayacak şekilde, maksimum 8000 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

Gönderilen metinler iThenticate: Plagiarism Detection Software ile taranacaktır.

Yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, bölüm yazarlarına aittir.

Takvim

1 Mart 2021 – Konu Bildirimi Gerçekleştirmek İçin Son Gün (Aşağıdaki Formu Doldurunuz)

4 Mart 2021 – Yazarlar ve Bölümlerin duyurulması.

15 Mayıs 2021 – Tam Metinleri Göndermek İçin Son Tarih.

01 Haziran 2021 – Editörlük sürecinin tamamlanması

30 Haziran 2021 – Kitabın Tahmini Yayınlanma Zamanı (Yayınevi tarafından basılmış halinin verilmesi, yayınevinin durumuna göre değişebilir. Tahminidir.)

Bölüm Adları ve Yazar Bilgileri

Covid 19 Döneminde Dirençli Tedarik Zinciri Yönetimi
Öğr. Gör. Dr. Gökhan Kırbaç – İstanbul Kültür Üniversitesi

Covid 19 Döneminde Hizmet İşletmelerinin Durumu
Dr. Erkut Ergenç – İstanbul Kültür Üniversitesi

Covid 19 Sonrası Enerji Tedarik Zincirindeki Gelişmeler
Dr. Öğr. Üyesi Berna Tektaş – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Küresel Salgın Covid-19 Döneminde Otomotiv Sektöründe Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi: Ford Otomotiv Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Hilal H. Erdoğan – Avrasya Üniversitesi

Sağlık İşletmelerinde İnovasyon Yönetimi ve Covid-19 Pandemisi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Asiltürk – Avrasya Üniversitesi

Covid-19 Pandemi Sürecinde İşletmelerin İstihdam Durum Analizi
Dr. Öğr. Üyesi  Yeliz Sevimli Saitoğlu – İstanbul Kültür Üniversitesi

Covid-19 Sürecinde Türkiye’de Elektronik Vergi Uygulamalarının Pragmatik Bir Yaklaşımla Değerlendirilmesi
Dr. Özben Güldoğan – T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

Covid-19 Pandemisi Döneminde Sürdürülebilirlik
Dr. Öğr. Üyesi Fatma İrem Konyalıoğlu – İzmir Demokrasi Üniversitesi

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Paylaşım Ekonomi Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme
Öğr. Gör. Burak Öçlü – İstanbul Kültür Üniversitesi

Covid-19 Sürecinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Kamu Spotlarının Göstergebilimsel Analizi
Araş. Gör. Meltem Başaran – İstanbul Aydın Üniversitesi

Uyulması Gereken Kâğıt ve Yazım Düzeni

A4 Kağıt düzeni
Kenar boşlukları: Sol: 3,5 cm Sağ: 3,5 cm Üst: 2,5 cm Alt: 2,5 cm

Metin içi
Yazı tipi: Times New Roman Punto büyüklüğü: 11 punto Hizalama: İki yana yaslı
Paragraflarda girinti boşluğu: Sol: 0 pt Sağ: 0 pt Özel: Yok Paragraf aralığı: Önce: 6 nk Sonra: 6 nk
Satır aralığı: Tek
Alıntı paragraflarda girinti boşluğu: Sol: 30 pt Sağ: 0 pt Özel: Yok

Başlıklar
Yazı tipi biçimi: Koyu
Başlıklarda Yalnızca İlk Harfler Büyük olmalı (“ve”, “veya”, “ile” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılmalıdır).
Yazı tipi: Times New Roman Punto büyüklüğü: 11 punto
Paragraf girinti boşluğu: Sol: 0 pt Sağ: 0 pt Özel: Yok Paragraf aralığı: Önce: 12 nk Sonra: 6 nk
Satır aralığı: Tek

Yayın Kurulu

Dr. Erkut Ergenç
Dr. Gökhan Kırbaç
Dr. Berna Tektaş

Başvuru Formu